Projekt

Biblioteka naszej szkoły bierze udział w projekcie "Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki" realizowanym przez MBP w Lęborku, przy wsparciu Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. 
Przedmiotem projektu jest wymiana najlepszych praktyk i przekazania know-how w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa wśród dzieci pomiędzy bibliotekami województwa pomorskiego a Bibliomedia Suisse w Lozannie.
Projekt realizowany będzie w okresie IV 2012 - III 2013 i obejmuje następujące działania:
  • wizyta w Polsce grupy bibliotekarzy szwajcarskich (która miała miejsce w maju 2012 r.)
  • wyjazd studyjny bibliotekarzy z woj. pomorskiego do bibliotek różnych szczebli w Szwajcarii (VI 2012)
  • warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy z woj. pomorskiego - IX 2012
  • działania promujące czytelnictwo wśród dzieci
 Celem obu wizyt jest wymiana doświadczeń zawodowych, poznanie różnorodnych metod pracy, uzyskanie nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie, zapoznanie się z działalnością placówek, sposobami ich promowania oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.
Już niebawem relacja z wyjazdu studyjnego bibliotekarzy z woj. pomorskiego do Szwajcarii.