ZapraszamyTYDZIEŃ ODKRYWANIA 
W SP 23 w Gdyni

Biblioteka szkolna zaprasza
na warsztaty: SZALONE LABIBLIOTORIUM
w środę 21 stycznia o godzinie 14.30
W programie m.in.: eksperymenty, filmy i inne atrakcje…
·        Nurek w butelce,
·        kwadratowe bańki mydlane
·         ziejący pianą smok
Od poniedziałku do piątku proponujemy zajęcia pod hasłem CZYTAMY I ODKRYWAMY
dla klas 1 i 2:
o    „Zabawy małych odkrywców” na portalu Cudaczek.pl
o   „Detektyw w bibliotece” – gra planszowa – odkrywanie tajemnic biblioteki J
dla klas 4-6:
o   „Co zdradza Ziemia widziana nocą z Kosmosu?”,
o   „Rozmiary Wszechświata” – graficzny zapis na podstawie filmu,
o    fascynujące filmy z cyklu „Zagadki Wszechświata z Morganem Freemanem” (także po południu na życzenie uczniów)
Termin zajęć do ustalenia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

KONKURS!BIBLIOTEKA SZKOLNA
ZAPRASZA
UCZNIÓW KLAS IV-VI
DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

Gdynia, moje miasto
– lapbook o Gdyni

Regulamin konkursu:
·       zagadnienia:
- elementy historii Gdyni
- postacie zasłużone dla Gdyni
- okręty
- zabytki
- ciekawe miejsca
  - aktualne informacje o miejscach atrakcyjnych dla turystów (wypoczynek, rekreacja, hotele, teatry, kina itp.),
·       jedno dziecko dostarcza do biblioteki jedną pracę,
·       format lapbooka – A4 lub A3,
·       termin dostarczania prac: 23 stycznia 2015.

Zwycięskie lapbooki wezmą udział w międzyszkolnym konkursie „Gdynia- miasto, które mnie urzekło” pod patronatem  wiceprezydent Miasta Gdyni- Ewy Łowkiel.


Instrukcja wykonania lapbooka:

Szablony do pobrania i wydruku:

Narodowe odznaki dla naszego projektu eTwinning!Z radością możemy poinformować, że otrzymaliśmy
Krajową Odznakę Jakości eTwinning
z Narodowego Biura eTwinning w Polsce
oraz z Narodowego Biura eTwinning w Turcji
za koordynowany przez naszą szkołę projekt
„Be Green- Are we Eco?” !
Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu.

Krajowa Odznaka Jakości…
Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym szkołom i nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.
Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

O projekcie „Be Green”…
Projekt „Be Green” był realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2014 przez  8 szkół podstawowych z takich krajów jak: Malta, Turcja, Francja, Litwa, Polska, Czechy.
Założycielami i koordynatorami projektu byli:
Aneta Kleisa - Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni
oraz Elif Fergane - Hürriyet Ortaokulu DÜZCE, Turcja.
Dzięki projektowi uczniowie poznawali rówieśników z innych krajów, ich szkoły, miasta, region i dowiedzieli się w jaki sposób ich koleżanki i koledzy przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie prezentowali swoje działania za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (prezentacje multimedialne, zdjęcia, filmy, cyfrowe plakaty) oraz zajęć artystycznych. Plan działań projektu był elastyczny i przewidywał różne metody i formy realizacji, dlatego nauczyciele z chęcią włączali się w realizację poszczególnych etapów, a działania projektowe stały się wzorem i inspiracją dla kolejnych przedsięwzięć ekologicznych w szkole. Wypracowane materiały są napisane w języku angielskim i mają charakter edukacyjny, co umożliwia wykorzystanie ich w dowolnej szkole europejskiej.

Linki do rezultatów projektu:

Na początku roku szkolnego uczniowie naszej szkoły ustalili kodeks 2.0, który obowiązywał podczas realizacji wszystkich etapów projektu (m.in. Informacje z Internetu twórczo wykorzystujemy a nie kopiujemy). Również metody i formy pracy były innowacyjne i aktywizujące uczniów. Pracowaliśmy m.in. metodami „odwróconej lekcji” oraz „uczymy innych”, gdzie uczniowie mogli się wcielić w rolę nauczyciela. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów stosowaliśmy metodę burzy mózgów, aby wspólnie wypracować sposób realizacji zadań. Zajęcia były realizowane także poza szkołą. Współpracowaliśmy z Nadleśnictwem Gdańsk i Centrum Solidarności w Gdańsku.
Projekt „Be green” był realizowany w klasie 3a oraz w szkolnej bibliotece, która jako interdyscyplinarna pracownia szkoły wspiera realizację programu nauczania wszystkich przedmiotów. Działania uczniów w programie rozwijały ich kompetencje kluczowe: językowe (zarówno w zakresie języka ojczystego jak i obcego), informacyjne, naukowo- techniczne, ekspresji kulturalnej, związane z logicznym myśleniem i rozwiązywaniem problemów w twórczy sposób oraz kompetencje społeczne i obywatelskie. Projekt rozwijał u uczniów ciekawość świata oraz kształtował postawę otwartości wobec innych kultur. Tematyka projektu „Be green” obejmowała takie treści podstawy programowej, jak: znajomość zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i kształtowanie proekologicznych postaw, uczyła obserwacji przyrody i prowadzenia prostych doświadczeń, ich analizowania i wiązania przyczyn ze skutkiem oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Materiały opublikowane na TwinSpace mogą być cenną pomocą w realizacji programu nauczania języka angielskiego oraz innych przedmiotów i kół zainteresowań.
Komunikacja z nauczycielami przebiegała bardzo sprawnie za pomocą poczty elektronicznej, narzędzi platformy TwinSpace oraz Facebooka. Uczniowie kontaktowali się poprzez facebookową stronę projektu „Be Green” przeznaczoną tylko dla nich. Przesyłali sobie również własnoręcznie wykonane upominki (saszetki z przyprawami i roślinami regionalnymi, koszyczki) i kartki pocztą tradycyjną. Partnerzy projektu systematycznie aktualizowali TwinSpace, uzgadniali szczegóły kolejnych etapów i modyfikowali je. Wypracowane materiały wykorzystywaliśmy podczas zajęć dydaktycznych.
Przed rozpoczęciem projektu uzgodniliśmy ze szkołami partnerskimi i z uczniami zakres współpracy, tematykę oraz sposoby realizacji. Stworzyliśmy „bank pomysłów”. Wysłaliśmy nauczycielom propozycje zagadnień, po czym wszyscy dzielili się uwagami, rozwijali pomysły kolegów i dostosowali je do możliwości własnej szkoły i grupy uczniów. W ten sposób powstał harmonogram projektu. Współkoordynatorka z Turcji zaproponowała nowe działania: „Garden in the bottle” i „Green messages”, których efekty umieszczaliśmy na TwinSpace. Współpraca ze szkołą z Valbonne zaowocowała poznaniem projektu One Two Tree Frog, śledzeniem europejskiej rowerowej podróży francuskiej rodziny oraz goszczeniem ich w naszej szkole. Francuska rodzina opowiedziała o swoim ekologicznym projekcie uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Dzięki współpracy i pomysłowości naszych zagranicznych partnerów poznaliśmy nowe narzędzia TIK. Uczniom spodobał się pomysł założenia ogródków klasowych podsunięty przez szkołę z Turcji, zaproponowali jego nową formę – ogród w butelce. Efekty projektu są widoczne w szkole i w klasach (ogródki klasowe, ogrody w butelkach, dęby zasadzone na terenie szkoły, pojemniki do segregacji śmieci, proekologiczna postawa).
Każda ze szkół wybierała narzędzia ICT, które wykorzystywała w kolejnych etapach projektu. Uczniowie czuli, że mieli wpływ na tematykę, formę i jakość swoich prac, wiedzieli, że to co robili było twórcze i unikalne uczniowie wykazywali się kreatywnością w doborze narzędzi do przekazywanych treści. Widać było ich dużą motywację do nauki posługiwania się narzędziami ICT. Dzięki udziałowi w programie eTwinning zarówno nauczyciele jak i uczniowie poznali nowe narzędzia ICT, które niejednokrotnie wykorzystywali w trakcie roku szkolnego na zajęciach dydaktycznych oraz kołach zainteresowań, np. Glogster.edu, blog, Windows MovieMaker, PhotoScape, ToonDoo, YouTube, Voki, PosterMyWall, Padlet oraz prezentacje: PowerPoint, Animoto.