Projekt eTwinning w naszej bibliotece

W ramach Europejskiej Współpracy Szkół realizujemy projekt "Show me your world" - "Pokaż mi swój świat".


Czym jest eTwinning?
Program eTwinning promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK (Information and Communication Technologies – ICT), oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych.
Narodowe Biuro Programu eTwinning w Polsce działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest ono odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję i monitorowanie działań programu.

Korzyści z programu eTwinning
Dla uczniów:
- zwiększenie ich kompetencji językowych,
- podniesienie ich umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii,
- pogłębienie znajomości realiów krajów europejskich,
- zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań.


Cele projektu "Show me your world":
- poszerzenie wiedzy na temat kultury innych narodów;
- przezwyciężanie barier kulturowych i językowych;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną;
- poznanie nowych narzędzi TIK;
- rozwijanie kreatywności uczniów, propagowanie postaw twórczych i innowacyjnych;
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
- praktyczna nauka języka angielskiego poprzez współpracę z uczniami z innych krajów;
- nabywanie umiejętności kluczowych, ważnych w dalszej edukacji uczniów.

Przebieg działań:
1."O NAS" – LISTOPAD - prezentacja grup z wszystkich krajów partnerskich
2. ŚWIĘTA, TRADYCJE W MOIM KRAJU – GRUDZIEŃ
- wykonanie kartek świątecznych dla naszych partnerów  
(pozdrowienia dwujęzyczne: w jęz. angielskim i ojczystym)
- prezentacja tradycji świątecznych w naszym kraju
3. MOJA SZKOŁA - STYCZEŃ 
- szkoła w obiektywie uczniów (zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne)
4. MÓJ KRAJ - LUTY / MARZEC
- podstawowe informacje o naszym kraju (flaga, stolica, sławne postacie, święta narodowe, dania narodowe itp.)
- prezentacja naszych ulubionych książek i ich bohaterów
5. MOJE MIASTO – KWIECIEŃ/MAJ
- legenda naszego regionu lub miasta; mapa interesujących miejsc (w formie prezentacji multimedialnej lub książki wykonanej przez uczniów)
6. PODSUMOWANIE PROJEKTU - MAJ/CZERWIEC
- ułożenie krzyżówki o naszym kraju dla partnerów z innych krajów.
- publikacja albumu o projekcie "Show me your world" przez każdą ze szkół.

Przewidziane efekty:
- dzieci poznają kulturę i tradycje innych krajów;
- uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy poprzez narzędzia ICT;
- dzieci poznają nowe narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych;
- praca nad projektem ma na celu pomóc uczniom odkryć "ducha zespołu";
- wynikiem nawiązania współpracy międzynarodowej będzie utworzenie i prowadzenie bloga wspólnego dla wszystkich krajów, na którym będą zamieszczane efekty pracy grup uczniów

Proponowane narzędzia:
TwinSpace, blog, dziennik projektu, e-mail, forum , prezentacje multimedialne: PowerPoint, Windows MovieMaker,  present.me, kamera - wideo, aparat cyfrowy- zdjęcia, wideokonferencja - skype, audiokonferencja, czat, mural.ly, Microsoft Publisher, Picasa, YouTube, Voki, tablica interaktywna;

KOORDYNATORZY PROJEKTU:
A.Kleisa, Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, Polska 


M. Stalia, Δ. σχ. Μεσοποταμίας, Καστοριά, Grecja

Pozyskaliśmy 11 partnerów do projektu „SHOW ME YOUR WORLD”.

SZKOŁY/KRAJE PARTNERSKIE:
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, Polska
Δ. Σχολείο Μεσοποταμίας Καστοριας, Grecja
3ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, Grecja
4ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (Ζεκάκειο), Grecja
Escola Miralletes, Hiszpania
Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli, Włochy
Saints and Scholars Integrated Primary School, Wielka Brytania
Scoala gimnaziala Crucea, Rumunia
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas", Litwa
Zağnospaşa Primary School, Turcja
Özel Çakabey Okulları, Turcja
Μελέτειο Δημοτικό Σχολέιο Λυθροδόντα - Meletio Primary School of
Lythrodonta, Cypr