Biblioteka w centrum wydarzeń
Szkoła z Klasą 2.0 – edycja 2014/2015 pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”.
Zaczynamy kolejny rok programu Szkoła z Klasą 2.0. Ze względu na tegoroczne hasło programu biblioteka szkolna w sposób naturalny znajdzie się w centrum wydarzeń…
Nauczyciele i uczniowie planując i realizując projekty i działania, będzą koncentrować się na doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, niezbędnej w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.
Uczestnicy edycji 2014/2015: p. wicedyrektor Renata Zamorowska, Elżbieta Ciemińska, Aneta Kleisa, Joanna Ligęza, Jolanta Galant-Nazar, Ewa Matysiuk, siostra Elżbieta Korbaś i Barbara Mysłek.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projektach!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza