II miejsce dla projektu Read and Share!


Nasz autorski projekt „Read and Share” zdobył II miejsce w konkursie "Nasz projekt eTwinning 2018"!
Reprezentacja naszej szkoły brała udział w uroczystej gali laureatów na Zamku Królewskim w Warszawie. Koordynatorem projektu była pani Aneta Kleisa.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Edukacji – Pan Rafał Lew-Starowicz oraz Ministerstwa Cyfryzacji – Pan Robert Kroplewski.
Po krótkich przemówieniach ze strony zaproszonych gości oraz powitalnym nagraniu dr. Pawła Poszytka na scenę zaproszono laureatów. Nagrody wręczali Alicja Pietrzak – dyrektor programu eTwinning i przedstawiciele Ministerstw – Panowie Rafał Lew-Starowicz i Robert Kroplewski oraz sponsorzy: Image Recording Solution i Lego – Akces Edukacja.
W przerwie goście obejrzeli występ Chóru Dziecięcego Agaty Steczkowskiej.
 Na zakończenie na laureatów i gości gali czekała niespodzianka w postaci publikacji zawierającej opisy wszystkich nagrodzonych projektów i podsumowanie konkursu.
Podczas dwudniowego programu dla laureatów uczniowie i nauczyciele zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie oraz uczestniczyli w warsztatach i w grze miejskiej na warszawskiej Starówce.Zdjęcia ze strony: www.etwinning.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza