Spotkanie autorskie z Beatą Mróz Gajewską

 
BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

NA SPOTKANIE AUTORSKIE

z panią BEATĄ MRÓZ-GAJEWSKĄ,

pisarką, poetką, terapeutką, nauczycielką naszej szkoły






Spotkanie odbędzie się 17 maja (czwartek) 
o godz. 13.40 w czytelni biblioteki.