Kolejny projekt eTwinning w naszej szkole- „Be green! Are we eco?”W ramach Europejskiej Współpracy Szkół realizujemy projekt „Be Green. Are we eco?”
Nasz nowy biblioteczny projekt dotyczy ekologii. Będzie przy nim pracowało kilka grup projektowych z naszej szkoły. Do realizacji projektu pozyskaliśmy dwie szkoły z Francji, dwie z Turcji i jedną z Czech.
Jakie są cele projektu „Be Green”?
Chcemy sprawdzić, czy jesteśmy „ekologiczni” – my na co dzień, nasza szkoła, nasze miasto. Chcemy promować wiedzę o środowisku i zachowania pomagające je chronić.
Jakie będą eTwinningowe działania grup uczestniczących w projekcie?


  • „About us” – poznanie się,
  • „Eco-art” – promocja ochrony środowiska przez działania twórcze (warsztaty),
  • „Our eco-schools” -  wymiana doświadczeń na temat zajęć edukacyjnych, akcji i projektów o tematyce ekologicznej w szkołach partnerskich,
  • „The trees around us” – prezentacja terenów zielonych w naszej okolicy i miejscowości,
  • „Plant sth green” – założymy w klasie, na terenie szkoły „zielony kącik", będziemy sadzić warzywa, kwiaty, drzewa...
Proponowane narzędzia:
TwinSpace, blog, dziennik projektu, e-mail, forum , prezentacje multimedialne: PowerPoint, Windows MovieMaker, kamera - wideo, aparat cyfrowy- zdjęcia, wideokonferencja - skype, audiokonferencja, Glogster.edu, Picasa, YouTube, Voki, Animoto, tablica interaktywna;

KOORDYNATORZY PROJEKTU:
A.Kleisa, Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, Polska Zapraszamy do odwiedzenia platformy TwinSpace naszego projektu „Be Green”
, na której będą systematycznie zamieszczane materiały wypracowane przez wszystkie szkoły partnerskie.

TwinSpace to przestrzeń pracy dla partnerów realizujących wspólny projekt. Zawiera narzędzia ułatwiające komunikację, pozwala na pracę i współpracę nauczycieli oraz uczniów. Zamieszczone tu materiały (zdjęcia, filmy, prezentacje) są do ciągłej dyspozycji partnerów oraz zaproszonych przez nich gości.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza